Doelen HS1

Terug naar hoofdstuk 1

 

De studenten kunnen …

 1. het studieobject van de ontwikkelingspsychologie omschrijven.
 2. ontwikkeling definiëren.
  1. de componenten van de definitie toelichten en kritisch bespreken.
  2. de componenten van de definitie illustreren met  een eigen voorbeeld.
  3. de componenten van de definitie herkennen in een situatie.
 3. het verschil uitleggen tussen leeftijdsfasen en ontwikkelingsfasen.
 4. ontwikkelingsdomeinen…
  1. benoemen en afbakenen.
  2. illustreren met  een eigen voorbeeld.
  3. herkennen in een situatie.
 5. in grote lijnen de ontwikkelingsstappen binnen een aantal ontwikkelingsdomeinen beschrijven en herkennen: lichamelijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, tekenontwikkeling, perceptuele ontwikkeling, spelontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling.
 6. horizontale en verticale samenhang uitleggen en illustreren met voorbeelden.
 7. de ontwikkelingsfactoren en hun samenhang…
  1. benoemen en toelichten.
  2. illustreren met  een eigen voorbeeld.
  3. herkennen in een situatie.
 8. uitleggen wat wordt verstaan onder ‘variatie in de normale ontwikkeling’.
 9. de relatie tussen de visie op ontwikkelingsfactoren en onderwijs uitleggen.

License

Kind in ontwikkeling Copyright © 2013 by Tim Boon. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *