Doelen HS2

Terug naar hoofdstuk 2

 

De studenten kunnen …

 1. het ontwikkelingsdomein ‘cognitieve ontwikkeling’ afbakenen aan de hand van de betekenis van het woord ‘cognitie’.
 2. magisch denken omschrijven en situeren binnen ontwikkeling.
 3. de centrale begrippen in de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget (denkwijzen, equilibratie, cognitief conflict, adaptatie, assimilatie  en accommodatie)…
  1.  benoemen en uitleggen.
  2.  illustreren met een eigen voorbeeld.
  3. herkennen in een situatie.
 4. de vier ontwikkelingsstadia met hun  belangrijkste kenmerken volgens Piaget…
  1. benoemen en toelichten.
  2.  illustreren met een eigen voorbeeld.
  3. herkennen in een situatie.
 5. de principes van ‘internalisatie’ en ‘zone van naaste ontwikkeling’ uit de theorie van Vygotsky…
  1. benoemen en uitleggen.
  2.  illustreren met een eigen voorbeeld.
  3. herkennen in een situatie.
 6. de processen en stadia van informatieverwerking volgens het informatieverwerkingsmodel…
  1. benoemen en uitleggen.
  2.  illustreren met een eigen voorbeeld.
  3. herkennen in een situatie.
 7. het begrip ‘geheugen’ definiëren.
 8. uitleggen door welke ontwikkelingen de efficiëntie van informatieverwerking van een kind in de basisschool toeneemt.
 9. de drie vormen van aandacht…
  1. benoemen en uitleggen.
  2.  illustreren met een eigen voorbeeld.
  3. herkennen in een situatie.
 10. voor de theorie van Piaget en Vygotsky en de informatieverwerkingstheorie…
  1.  uitleggen op welke uitgangspunten en ontwikkelingsfactoren  ze gestoeld zijn.
  2. uitleggen wat de consequenties (hiervan ) voor onderwijs/de leerkracht zijn.

License

Kind in ontwikkeling Copyright © 2013 by Tim Boon. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *