Doelen HS4

Terug naar hoofdstuk 4

 

De studenten kunnen

  1. het begrip moraliteit definiëren, waarbij ze een onderscheid maken tussen waarden, normen en gedragsregels.
    1. kenmerken van morele ontwikkeling in de lagere schoolperiode noemen.
    2. het leerproces waarlangs waarden en normen ontwikkelen, beschrijven.
  2. de specifieke benaderingswijze van een kind in de lagere school ten overstaan van regels en in vergelijking met kleuters, toelichten.
  3. de ideeën van Piaget ten aanzien van regels en rechtvaardigheid bespreken.
  4. de begrippen heteronome en autonome moraliteit concretiseren.
  5. de drie niveaus en zes stadia van de theorie van Kohlberg bespreken en een tweetal kritieken noemen op deze theorie.

License

Kind in ontwikkeling Copyright © 2013 by Tim Boon. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *