Doelen HS5

Terug naar hoofdstuk 5

 

De studenten kunnen …

 1. uitleggen welke aspecten je binnen de  leefwereld van kinderen kan onderscheiden en hun invloed op  ontwikkeling algemeen duiden.
 2. de kenmerken van de onze maatschappij bespreken.
 3. het gezin als sociaal systeem toelichten.
 4. de elementen die het gemeenschapsgevoel binnen het gezin versterken, geven en toelichten.
 5. de relatie tussen ouders en (basisschool)kinderen bespreken (opvoedingsstijl, verschil in omgang tussen vaders en moeders,…)
 6. de kenmerken van de broer- zusrelatie bespreken.
 7. de invloed van de relatie tussen ouders op de ontwikkeling van kinderen bespreken.
 8. de  plaats die ICT inneemt binnen de leefwereld van kinderen bespreken.
 9. bespreken welke maatregelen je als ouder of leerkracht kan nemen om kinderen met nieuwe media (o.a. internet) te leren omgaan.
 10. de visies op diversiteit uit de cursus bespreken.
 11. voor- en tegenargumenten voor de verschillende visies op diversiteit bespreken.
 12. volgende termen uitleggen: assimilatie, totale assimilatie, gedeeltelijke assimilatie, integratie, inburgering.
 13. verschillende bronnen van diversiteit aangeven.
 14. illustreren waarom het moeilijk is duidelijke cijfers over diversiteit in Vlaanderen te geven.
 15. bespreken waarom bepaalde termen meer of minder geschikt zijn voor het benoemen van 
allochtonen (nieuwkomers, …).
 16. de verschillende termen voor allochtonen uit de cursus kaderen binnen de Belgische 
migratiegeschiedenis.

License

Kind in ontwikkeling Copyright © 2013 by Tim Boon. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *