Doelen HS6

Terug naar hoofdstuk 6

De studenten kunnen …

  1. beschrijven wat ‘beroepsprofiel en basiscompetenties voor een leraar lager onderwijs’ zijn.
  2. de gelijkenissen en verschillen tussen het beroepsprofiel en de basiscompetenties bespreken.
  3. de structuur van het beroepsprofiel en de basiscompetenties bespreken
  4. bespreken hoe het beroepsprofiel en de basiscompetenties als werkinstrument ingezet (kunnen) worden.
  5. de typefunctie benoemen bij leerkrachtgedrag.
  6. voorbeelden van leerkrachtgedrag geven bij een typefunctie.

 

License

Kind in ontwikkeling Copyright © 2013 by Tim Boon. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *