Doelen HS7

Terug naar hoofdstuk 7

De studenten kunnen

 1. het studieobject van de motivatiepsychologie omschrijven.
 2. de belangrijkste aspecten in het tot stand komen van gedrag en motivatie – Uitleggen
  – Toepassen
  – Illustreren met voorbeelden.
 3. beschrijven in welke gedragingen en gedragskenmerken (WAT, PERSISTENTIE, INZET en EFFICIËNTIE)  we motivatie kunnen observeren.
 4. het verband tussen gedrag en motivatie
  – benoemen en toelichten.
  – herkennen in een concrete situatie;
 5. het verband tussen tijdsbesteding en motivatie duiden.
 6. het verband tussen motivatie en inzet duiden.
 7. het verband tussen studiemotivatie en studieprestatie toelichten.
 8. het begrip prestatieniveau in verband brengen met capaciteiten en motivatie en dit illustreren met een voorbeeld.
 9. de begrippen ‘intrinsieke motivatie’ en ‘extrinsieke motivatie’ uitleggen en illustreren a.h.v. een voorbeeld.
 10. verschillende types straffen en beloningen benoemen en duiden met een voorbeeld.
 11. het begrip ‘shaping techniek’ kaderen binnen de theorie van straffen en belonen en illustreren a.d.h.v. een voorbeeld.
 12. mogelijke negatieve gevolgen van straffen opnoemen en uitleggen.
 13. de begrippen ‘instrumentele motivatie’, ‘effectiviteitsverwachting’,  ‘uitkomstverwachting’, ‘taakendogene beloningen’ en ‘taakexogene beloningen’ verklaren.
 14. het verband leggen tussen motivatie en leergierigheid.
 15. verwoorden hoe we als leerkracht leergierigheid bij kinderen kunnen stimuleren.
 16. het verband verklaren tussen motivatie en de behoefte aan competentie en efficiëntie.
 17. verwoorden hoe we als leerkracht de behoefte aan competentie bij kinderen kunnen stimuleren.
 18. het verband verklaren tussen autonomie, zelfbepaling en controle en motivatie.
 19. het verschil tussen pawns en origins kennen en kunnen
  – omschrijven
  – toepassen om motivatie.
 20. de begrippen ‘causaliteitsgenoegen’ en ‘aangeleerde hulpeloosheid’
  – verklaren
  – linken aan motivatie
 21. het belang van autonomie, zelfbepaling en controle duiden in een klaspraktijk.

License

Kind in ontwikkeling Copyright © 2013 by Tim Boon. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *